Топлоизолация

Топлоизолационни решения за сглобяеми къщи

Все по-сериозно навлизащите сглобяеми къщи на пазара предлагат отдавна желаното решение по отношение на ниски енерго и отоплителни разходи на дома. Икономични и същевременно уютни те предлагат едно ненадминато решение за всяко домакинство, което освен друго цени и екологичния и природосъобразен начин на живот.
Интересо е да се отбележи, че по отношение на енергоразхода монолитното строителство е в пъти по-неефективно от конструкцията на сглобяемие къщи: докато годишна консумация на енергия за отопление и охлаждане на стандартна сграда възлиза на 100-150 kWh/m2, то при неговите ефективни алтернативи случаят е коренно различен: 30-50 kWh/m2 за нискоенергийните сглобяеми къщи и около 15 kWh/m2 за сглобяемите пасивни къщи, като за къщи с южно изложение стойностите могат да паднат и под цитираните данни. И всичко това благодарение на подходяща оптимална изолация. До една пета от топлинните загуби на стандарните сгради се дължат на преминаването на въздух през неплътностите на самата конструкция главно в ръбовете, ъглите, отворите и връзките. Това е напълно покрито като дефект при строителството на сглобяемите къщи. В техния случай изолацията е интегрирана в самите стени, а на прозорците се обръща специално внимание като се осигурява трислойни стъклопакети, запълнени с интертен газ. Интересно допълнение е, че вътрешните и междинните стъкла обикновенно са със специално покритие, което задържа инфрачервените лъчи в помещенията. Добрият енергиен коефициент на сглобяемите къщи свидетелстват за тяхната икономичност и ефективност.